Informatii privind taxele si impozitele locale

AN


Temei legal

2022

HCL 76/2021

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata

2021

HCL 83/2020

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata

2020

HCL 87/2019

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata

2018

HCL 334/2017

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata

2017

HCL 305/2016

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata

2016

HCL 196/2015

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata

2013

HCL 1/2013

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2013

HCL 235/2012

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2012

HCL 209/2011

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2011

HCL 110/2010

HCL nr.236/22.12.2010

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2010

HCL nr.243/28.10.2009

HCL nr.275/23.12.2009

HCL 117/2009-modificata de HCL 243/2009

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2009

HCL nr.166/10.07.2008

HCL nr.309/18.12.2008

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2008

HCL nr.143/28.06.2007

HCL nr.259/29.11.2007

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2007

HCL nr.288/21.12.2006

HCL nr.265/22.12.2005

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2006

HCL nr. 168/22.09.2005

HCL nr.240/22.12.2005

HCL nr.265/22.12.2005

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

O.G. nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

2005

HCL nr. 167/22.09.2005

Legea nr.199/1997

HCL nr. 150/18.08.2005

O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale

HCL nr.136/28.07.2005

Legea nr. 108/2004


Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal


HCL nr.1/27.01.2005

H.G. nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


HCL nr.172/17.12.2004

HCL nr.173/17.12.2004

H.G. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza /ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005


HCL nr.86/27.05.2004

O.G. nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal


HCL nr.138/25.11.2004

Legea nr. 494/2004 privind aprobarea O.G. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

2004

HCL nr. 152/27.11.2003

Legea nr. 72/1996 privind finantele publice

HCL nr. 17/26.02.2004

Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

HCL nr. 22/26.02.2004

O.U.G. nr. 61/1998

HCL nr. 24/27.02.2003

O.G. nr. 36/2002


H.G. nr. 1278/2002


Legea nr. 24/2000


Legea nr. 500/2002 privind finantele publice


H.G. nr.561/2003 privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004


Legea nr. 571/2004 privind Codul fiscal


O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

2003

HCL nr. 95/19.09.2002

Legea nr. 72/1996 privind finantele publice

HCL nr. 84/ 26.06.2003

Legea nr.189/1998– Legea finantelor publice locale


HCL nr.147/23.12.2002

O.U.G. nr. 61/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale


H.C.L. nr. 49/24.04.2003

O.G. nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale


H.G. nr. 1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

2002

HCL nr.131/29.11.2001

Legea nr.27/1994-privind impozitele si taxele locale

HCL nr.10/21.02.2002

OUG nr.62/1998-privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


HCLnr. 48/23.05.2002

OUG nr.15/1999-privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


HCL. Nr.61/20.06.2002

Legea nr.189/1998– Legea finantelor publice locale

2001

HCL nr.55/21.11.2000.

Legea nr.27/1994-privind impozitele si taxele locale

HCL nr.39/26.10.2000

OUG nr.62/1998-privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


OUG nr.15/1999-privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


Legea nr.189/1998– Legea finantelor publice locale

2000

HCL nr.167/27.10.1999

Legea nr.27/1994- privind impozitele si taxele locale


HCL nr. 170/25.11.2000

OUG nr.62/1998 -privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


OUG nr.15/1999- privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


Legea nr.189/1998– Legea finantelor publice locale

1999

HCL nr.42/18.03.1999

Legea nr.27/1994-privind impozitele si taxele locale


OUG nr.62/1998 -privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


OUG nr.15/1999 -privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


Legea nr.189/1998 – Legea finantelor publice locale

1998

HCL nr.87/1997

Legea nr.27/1994 -privind impozitele si taxele locale


OUG nr.84/12.1997-privind modificare si completarea Legii nr.27/1994


Legea nr.69/1991-legea Administratiei Publice Localeactualizat la 11.01.2021
©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.