Informaţii cu privire la perioada în care se face actualizarea registrului

Conform Ordonanţei de Guvern nr. 24/2002, registrul sistem este actualizat cel puţin o dată pe zi.
Responsabilitatea actualizării registrului în condiţiile de securitate cerute de lege revine entităţii fiscale.

©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.