Ghid de utilizare

Sistemul de taxe şi impozite este pus la dispoziţia cetăţeanului de către Primăria municipiului Aiud şi poate fi folosit de orice persoană care este înregistrată în registrul sistemului.
Etapele pe care un debitor trebuie să le urmeze pentru a folosi sistemul sunt următoarele:
1. Completarea cererii de înscriere în sistem;
2. Depunerea cererii la sediul Primariei municipiului Aiud sau trimiterea cererii prin poştă pe adresa Primariei municipiului Aiud;
3. Veţi putea folosi pentru intrarea în sistem datele de autentificare primite de la Primaria municipiului Aiud, date primite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (prin poştă - cu recomandare).
       Toate datele sunt confidenţiale, conectarea la Sistemul electronic se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL versiunea 3.l . În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată entităţii fiscale.
       Dacă aveţi datele de autentificare, primite de la Primaria municipiului Aiud, şi doriţi să intraţi în sistem, apăsaţi pe link-ul de I N T R A R E
©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.